Søndag 23. januar 2022 kl. 23.12

Samleobjekter utgis i svært begrenset opplag
The James Bond Films: EXHIBITORS’ CAMPAIGN BOOKS


Nå har du muligheten til å sikre deg noen skikkelige godbiter av noen reproduksjoner.

Redaktør Graham Rye hos 007magazine.co.uk har gjort oss oppmerksom på noen meget eksklusive filmprodukter i et svært begrenset opplag.

Nærmere bestemt er det snakk om noen svært tro reproduksjoner av «propagandamaterialet» som ble delt med kinoer og presse i forbindelse med Bond-premierer i Storbritannia og USA mellom 1962 og 1989.

Hver utgivelse inneholder bilder av og informasjon om alle lisensierte produkter som hørte til hver film, i tillegg til plakater, stillbilder, lobbycards med mer.

Hver av disse utgivelsene beskrives som en «tidskapsel» av året de opprinnelig ble publisert.

De originale utgivelsene fra 1960-tallet har etterhvert blitt svært vanskelige å få tak i, og om man skulle ønske å skaffe seg en komplett original samling i god forfatning, vil det trolig koste mellom 2000-4000 britiske pund (fra ca. kr. 21 000 og opp til det dobbelte, JAMESBOND.no anm.)

Videre presiseres det at hver utgivelse er produsert i høyeste kvalitet, samt at permene er ytterligere beskyttet av et gjennomsiktig omslag.

Siste frist for bestilling av disse utgivelsene er 14. november 2014. Etter denne datoen trekkes produktet tilbake fra markedet og vil ikke være tilgjengelig i overskuelig fremtid, heter det.

Vi har nedenfor gjengitt bestillingsinformasjonen i sin opprinnelige form, slik vi har fått den presentert. Legg også merke til produkt- og prisinformasjonen, samt muligheten for et pakketilbud til en rabattert pris:

To order please send your payments via PayPal to: sales@007magazine.co.uk no later than Friday, November 14th 2014, indicating which volumes you require.

Each volume will be packaged and despatched separately to ensure they reach the purchaser in the best possible condition.

ITEM 1:

The James Bond Films: EXHIBITORS’ CAMPAIGN BOOKS (UK) Volume 2

62 pages (price £260/$420 – includes postage & packaging to anywhere in the world)

Contents:

Thunderball (1965)

You Only Live Twice (1967)

Casino Royale (1967)

On Her Majesty’s Secret Service (1969)

ITEM 2:

The James Bond Films: EXHIBITORS’ PRESSBOOKS (USA) Volume 1

80 pages (price £260/$420 – includes postage & packaging to anywhere in the world)

Contents:

Dr. No (1962)

Dr. No (1963)

From Russia With Love (1964)

Goldfinger (1964)

Dr. No/From Russia With Love Double-Bill (1965)

Goldfinger (1965) Re-release

Thunderball (1965)

Goldfinger/Dr. No (1966) Re-release

ITEM 3:

The James Bond Films: EXHIBITORS’ PRESSBOOKS (USA) Volume 2

74 pages (price £260/$420 – includes postage & packaging to anywhere in the world)

Contents:

You Only Live Twice (1967)

Casino Royale (1967)

Casino Royale (1967) Pressbook insert #1

Casino Royale (1967) Pressbook insert #2

On Her Majesty’s Secret Service (1969)

Diamonds Are Forever (1971)

Thunderball/You Only Live Twice Double-Bill (1972)

ITEM 4:

Purchase all 3 advertised volumes at the special price of £600/$960

(plus £30/$50 postage & packaging to anywhere in the world)

Alexander Hagen / 29.10.2014